Wordpress

So sánh WordPress Seo và All in One SEO Pack

So sánh WordPress Seo by yoast và All in One SEO Pack, đâu là plugin seo tốt nhất Các phiên bản gốc của WordPress cung cấp chức năng SEO cơ bản như cấu trúc permalink. Tuy nhiên như vậy là chưa đủ, …

Cách lấy ảnh Thumbnail Youtube cho WordPress

Bạn đang xây dựng  một trang web mà cần sử dụng nhiều video, và cách tốt nhất để làm giảm tài nguyên của host và đạt hiệu quả cao chính là upload video lên youtube và chèn video youtube vào WordPress. Thế …