Tự động thêm ảnh đại diện cho WordPress

0 18

Xem thêm: cách lấy ảnh đại diện cho video youtube

Tự động thêm ảnh đầu tiên trong bài viết làm ảnh đại diện có lẽ không ít bạn quan tâm, Trong WordPress có thêm một cách đó chính là sử dụng Plugin, tuy nhiên nhiều bạn sợ rằng cài nhiều Plugin sẽ làm giảm tốc độ cho Website, chính vì thế mà mình xin giới thiệu đến các bạn cách lấy ảnh đại diện mà không cần dùng đến Plugin.

them anh dai dienĐể có thể thêm ảnh đại diện cho bài viết WordPress thông thường các bạn chọn ảnh tiêu biểu cho Wordrpress, sau đó chúng ta Upload ảnh mới lên hoặc có thể lấy ảnh từ thư viện media trong WordPress.

Vì một lý do nào đó mà bạn quên không lấy ảnh đại diện cho nó, như vậy những bài viết sẽ bị thiếu ảnh đại diện, khi ai đó truy cập vào mà thiếu ảnh đại diện sẽ thấy bài viết của bạn có thiếu sót.

Để khắc phục điều này, các bạn chỉ cần thêm đoạn code sau vào functions .php


<? php

function auto_featured_thumb () {

global $post ;

$has_thumb = has_post_thumbnail ( $post -> ID );

if (! $has_thumb )   {

$attached_image = get_children ( 'post_parent=$post->ID&post_type=attachment&post_mime_type=image&numberposts=1' );

if ( $attached_image ) {

foreach ( $attached_image as $attachment_id => $attachment ) {

set_post_thumbnail ( $post -> ID , $attachment_id );

}

}

}

}

add_action ( 'the_post' , 'auto_featured_thumb' );

add_action ( 'save_post' , 'auto_featured_thumb' );

add_action ( 'draft_to_publish' , 'auto_featured_thumb' );

add_action ( 'new_to_publish' , 'auto_featured_thumb' );

add_action ( 'pending_to_publish' , 'auto_featured_thumb' );

add_action ( 'future_to_publish' , 'auto_featured_thumb' );

?>

Đoạn mã trên sẽ tự động lấy ảnh đầu tiên trong bài viết để làm ảnh đại diện, rất đơn giản phải không nào.