0917 150 045
Kiểm Tra Tối Ưu SEO Website Của Bạn Check SEO Miễn Phi

Mạng xã hội là một trong những kênh tiếp thị quảng cáo nhanh nhất hiện nay, với tốc độ phát triển chóng mặt về số lượng thành viên, tỷ lệ người dùng trên toàn thế giới lớn, cho thấy hình thức quảng cáo trên mạng xã hội đang có xu hướng tăng cao, trong đó Facebook là một mạng xã hội quảng cáo lớn nhất, nhiều người sử dụng nhất. Ngoài ra có thể quảng cáo trên các trang mạng xã hội như Pinterest, Linkedin, Intargram... Ngoài những ưu điểm như tỷ lệ tiếp cận nội dung của bạn nhiều thì việc tiếp cận trả lời khách hàng, tỷ lệ phản hồi của khách hàng với sản phẩm rất nhanh chóng, điều này rất có lợi cho bạn

Tỷ lệ khách hàng lướt các mạng xã hội rất lớn, từ đó sản phẩm của bạn nhanh đến với khách hàng. Tuy nhiên mỗi mạng xã hội có ưu điểm với từng loại mặt hàng khác nhau, quý khách cần biết cách quảng cáo tùy theo từng mặt hàng.

Icon box image
The new open-dialog reality

Social media has opened the gates for brands to have an open and constant dialog with the consumer like never before. This shift in transparency is exciting, full of opportunity, and sometimes uncomfortable. We help your brand navigate this new landscape with expertise in social and digital activations; maximizing the audience connection and improving sentiment.

Icon box image
To make friends, you have to tell a good story

Successful social has the ability to elicit an emotion. Laughter, empathy, joy, curiosity, excitement. These emotions result in deeper engagement with your audience. We create social media strategy and content that drive successful social presences, paid media, and campaigns. From written word to video, we craft compelling brand stories.

Icon box image
Measuring social

We actively monitor, analyze, and listen to social properties in order to deliver the most effective content, campaigns, and strategies. We utilize a proprietary combination of social listening and analytics to provide real-time social audits and more effectively communicate to your lorem dolor sit amet audience.

Icon box image
First Page on Google

We are so good at SEO, we put our money. You’re going to reach the first page of Google with our USA based SEO company. This shift in transparency is exciting, full of opportunity, and sometimes uncomfortable. We help your brand navigate this new landscape with expertise in social and digital activations; maximizing the audience connection and improving sentiment.

Call to action image

Để biết thêm thông tin về công ty SEO của chúng tôi, Vui lòng gọi 0917 150 045 hoặc liên hệ qua email chunghic@gmail.com