Hiển thị mã code php, CSS, Javascript trong WordPress

0 3.914

Bạn là một người đang sở hữu một blog và muốn chia sẻ những đoạn mã code trên blog của bạn cho những người khác, mặc định trong nội dung bài viết WordPress sẽ không cho phép hiển thị như vậy mà nó hiển thị theo dạng HTML. Và để làm việc này một cách nhanh chóng và thuận tiện chúng ta hãy sử dụng Plugin.

Đầu tiên bạn cần phải cài đặt và kích hoạt Synatx Highlighter Evolved plugin. Sau khi kích hoạt, bạn cần phải truy cập Cài đặt »Syntax Highlighter để cấu hình cài đặt plugin.

syntax-hilighter-settings
Các thiết lập cơ bản Plugin nên làm việc cho hầu hết các trang web. Tuy nhiên, bạn nên xem xét lại tất cả các thiết lập và thay đổi nếu cần thiết. Mỗi tùy chọn đã mô tả chi tiết để giải thích những gì nó. Một khi bạn đã làm xong, chỉ cần nhấp vào nút lưu các thay đổi để lưu các thiết lập của bạn.
Syntax Highlighter tiến hóa sử dụng shortcodes đơn giản để hiển thị mã. Đối với mỗi ngôn ngữ mà bạn cần chèn mã của bạn trong shortcode cho ngôn ngữ đó.
Đối với PHP bạn sẽ quấn mã của bạn như thế này:
[ php]
<?php
echo “Hello World”;
?>
[/ php]

[php]
<?php
echo “Hello World”;
?>
[/php]

Đối với CSS bạn sẽ sử dụng mã của bạn như thế này:
[ css]
.entry-title {
font-family: “Open Sans”, arial, sans-serif;
font-size: 16px;
color: # 272.727;
}
[/ css]
Nó sẽ xuất hiện trên trang web của bạn như thế này:

[css]
.entry-title {
font-family: "Open Sans", arial, sans-serif;
font-size: 16px;
color: # 272.727;
}
[/css]

Syntax Highlighter sẽ tự động làm nổi bật mã cho rằng ngôn ngữ cụ thể. Nó cũng sẽ thêm số dòng và xử lý các tab thụt lề đúng. Người dùng của bạn sẽ có thể dễ dàng sao chép và dán đoạn mã từ trang web WordPress của bạn.
Làm thế nào để hiển thị Mã trong WordPress Nếu không dùng Plugin

Nhiều blogger không chạy một blog phát triển, vì vậy họ không cần thêm đoạn code mẫu trong bài viết của họ rất thường xuyên. Đối với một số trường hợp bạn có thể thêm mã bằng cách mã hóa các mã vào các thực thể HTML. Như thế này:
& Gt;? Php echo “Hello World”; ? & Lt;
Tuy nhiên nó khó khả thi trên các trang web của bạn. Bạn có thể sử dụng các công cụ trực tuyến như này http://www.web2generators.com/html-based-tools/online-html-entities-encoder-and-decoder, để chuyển đổi mã vào các thực thể HTML.
Bằng cách chuyển đổi mã PHP, HTML, JavaScript vào các thực thể HTML, bạn có thể dán chúng vào bài viết WordPress của bạn.