Danh Mục

Điện Thoại Di Động

Cách cài đặt tệp APK trên điện thoại Android của bạn

Bạn có thể dễ dàng tải xuống và cài đặt các ứng dụng trên điện thoại Android Mobile chưa có sẵn chính thức trong Cửa hàng Google Play, kể cả các ứng dụng chưa được Google chấp thuận. Nhà phát triển ứng dụng Android sẽ cung cấp ứng dụng…