Cách cài đặt tệp APK trên điện thoại Android của bạn

Bạn có thể dễ dàng tải xuống và cài đặt các ứng dụng trên điện thoại Android Mobile chưa có sẵn chính thức trong Cửa hàng Google Play, kể cả các ứng dụng chưa được Google chấp thuận. Nhà phát triển ứng dụng Android sẽ cung cấp ứng dụng…

So sánh Google Keep và Evernote

Chúng ta đang sống trong thời đại thông tin. Khi ngày càng có nhiều dữ liệu tràn vào internet hàng ngày, nó trở thành một cuộc đấu tranh để theo dõi các chi tiết thích hợp, có liên quan. Phần lớn những gì bạn gặp phải chỉ là tiếng ồn, nhưng…